Międzynarodowy Festiwal KIDS FUN FOLK

Do popularnych typów festiwali zalicza się przede wszystkim Dziecięcy Festiwal Folkloru, jakim jest KIDS FUN FOLK, o którym bliżej wspomnieliśmy w poniższych fragmentach. Tego typu przedsięwzięcie organizowane jest zwłaszcza po to, aby jednoczyć dzieci. Celem nadrzędnym okazuje się rok rocznie przygotowywany festiwal mający propagować zarówno kulturę dziecięcą, jak także tańce ludowe oraz muzykę. Jest to świat kulturalny z perspektywy małego odbiorcy – widza w przedziale wiekowym do czternastego wieku. Niemniej jednak ten wariant festiwalu opiera się na prezentacji międzynarodowych zespołów dziecięcych. Co więcej, wszelkiego typu imprezy w tym wymiarze są przygotowywane przez folklorystycznych artystów i ich konkretne zespoły.

Pierwszy tego typu event miał miejsce w roku 2010 i od tego momentu organizowany jest systematycznie rok rocznie, promując kulturę w szerokim tego słowa ujęciu. Od pewnego czasu jako dodatkowy organizator przedsięwzięcia do corocznej akcji włączyła się grupa folklorystyczna Cepelia-Poznań.
Musimy dodać, że festiwal ma miejsce mniej więcej w połowie miesiąca czerwca i zawsze odbywa się w stałej lokalizacji, jaką jest Poznań. Warto wspomnieć także o tym, że wraz z tym typem przedsięwzięcia obywają się koncerty, czy też artystyczne występy, jakie mają miejsce nie tylko stricte w samym Poznaniu, co również w rozmaitych miejscowościach sąsiadujących ze stolicą Wielkopolski. Dodatkowo, wiele atrakcji z tej okazji tyczy się też wielkopolskich ośrodków edukacyjnych, a zwłaszcza punktów szkół podstawowych.
Artykuł dzięki: