Polsko-Niemieckie Dni Mediów

Wśród szeroko obleganych rodzajów festiwali rozrywkowych warto wspomnieć o organizowanych corocznie Polsko-Niemieckich Dniach Mediów. Ten rodzaj festiwalu bazuje zwłaszcza na tym, że jest to typ przedsięwzięcia, który stworzony został z myślą o ludziach związanych stricte z rozlegle traktowanymi mediami, jednakże w grę wchodzą tu nie tylko tacy odbiorcy. Dodatkowo, trzeba także nadmienić, że jest to inicjatywa realizowana z założenia zwłaszcza dla medioznawców oraz dziennikarzy i autorów programów związanych z mediami w szerokim tego słowa znaczeniu. Jest to w głównej mierze wymiana poglądów, a także realizacja spotkań, jakie łączą się z dialogiem na linii polsko-niemieckiej. Łącznie, rok rocznie organizowany festiwal, łączy w sobie przeszło dwieście pięćdziesiąt osób, jakie są w to zaangażowane i biorą w tym udział.
W opcji Dni Mediów można wspomnieć o Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także stricte z nią związanej Fundacji imienia Roberta Boscha. Jest to program, jaki obejmuje rozmaite regiony leżące tuż przy granicach konkretnych krajów – albo Niemiec, albo w obrębie naszego państwa. Warto wiedzieć, że lokalizacja jest non stop zmienna, nie ma jednej stałej.

Dodatkowo, można także nadmienić, iż pierwsza edycja opisywanego tu przedsięwzięcia pojawiła się w roku 2008. Miało to miejsce w rejonie miejscowości zwanej Poczdam, chyba powszechnie każdemu znanej, natomiast w kolejnym roku odbyła się druga edycja, jaka z kolei opierała się na realizacji w Szczecinie. Jeszcze jedna miała miejsce w Dreźnie, a następna w Zielonej Górze. Piąta zaś była w Schwerinie. Natomiast szósta polsko-niemiecka rozrywkowa impreza dla ludzi związanych ze środowiskiem medialnym przygotowana była na obszarze dolnośląskiego województwa. Było to dokładniej rzecz biorąc we Wrocławiu.
Artykuł dzięki: