Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic

Do popularnych form rozrywki zalicza się między innymi festiwal teatralny jakim jest wspomnianych w tytule niniejszego wirtualnego poradnika Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic. Okazuje się on jednym z najbardziej charakterystycznych rodzajów festiwali o zasięgu ogólnopolskim, ale wraz z biegiem czasu zyskującym na rozgłosie w wielorakich miejscowościach całego kontynentu europejskiego. Jak wskazuje na to już sam jego charakter, a mianowicie, iż jest to festiwal międzynarodowy, biorą w nim udział pomysłodawcy, którzy są sami z siebie zagranicznego pochodzenia, w tym wywodzący się z Czech filozof, to jest Jakub Matl. Do tego nie zapominajmy także o dramaturgu z wykształcenia, Jerzym Kronholdzie, który także uznawany jest za inicjatora czeskiego przedsięwzięcia.
Warto dodać, że pierwszy raz ten festiwal pojawił się w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia.

Była to działalność, która została ujęta w granicach współpracy na linii Polska oraz dawna Czechosłowacja. W zasadzie, w związku z tym, jaki był profil działalności rozrywkowej w ramach tego festiwalu, doszło do stworzenia nazewnictwa Na granicy, jakie odnosiło się do tego, że w realizację festiwalu zaangażowane zostały takie kraje jak przykładowo Czechy, Słowacja oraz Polska. Dopiero w momencie, kiedy wspomniane wyżej kraje, na czele z naszym państwem, zostały włączone do Unii Europejskiej, wówczas pojawiło się nazewnictwo Bez Granic, które obowiązuje po dziś dzień. Musimy wspomnieć także nieco na temat pierwszego przedsięwzięcia przygotowywanego w ramach tego festiwalu. Było to monograficzne przedsięwzięcie, gdzie wystawiano sztuki głównie Vaclava Havla.
Artykuł dzięki: